TREBITT OLJELASYR

JotunArtikelnummer:22LA60ASF

Storlek: 0,75L
Variant: VIT
Pris:
REA-pris349 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

TREBITT Oljelasyr är en fukttålig, transparent oljelasyr för utvändigt trä. TREBITT Oljelasyr är lacknaftalöst och baseras på alkydolja med mycket god inträngning och flexibilitet. Produkten är förstärkt med UV-block för optimalt skydd mot skadligt solljus. Förbehandling med grundning är inte nödvändigt. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel på lasyrytan. Kan appliceras i minusgrader.

 

Beskrivning

TREBITT Oljelasyr är en vattenbeständig, transparent oljelasyr för trä utomhus.

  • Stort kulörutbud
  • Kräver ingen grundning
  • Skyddar och bevarar
  • Kräver ingen grundning


Egenskaper och fördelar

TREBITT Oljelasyr är baserad på alkydolja med mycket god inträngning och stor flexibilitet. Förstärkt med ljusfilter för optimalt skydd mot skadligt solljus. Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel.

Kan appliceras vid minus grader. Grundning är inte nödvändigt.

Användningsområde

Rekommenderas utomhus på utvändig träpanel, timmer, tryckimpregnerat trä och tidigare oljelaserat träpanel. TREBITT Oljelasyr är utvecklad speciellt för fasadvägg.

Till terrasser, trätrappor, utemöbler osv. rekommenderas DEMIDEKK Terrasslasyr.


Specifikationer

Tillgängliga baser

C, gul och röd 0,75 L (innehåll 0,68 L), 3 L (innehåll 2,7 L) och 10 L (innehåll 9 L). Standardkulör vit i 0,75, 3 och 10 liter.

Brytning

Kulör Skall brytas över Jotun Multicolor. Baser skall inte användas obrutna. Enligt färgkarta. Var noggrann vid val av kulör: Val av kulörer är väldigt viktigt vid användning av transparenta system. Felaktigt kulörval vid användning av lasyr är svår att åtgärda i efterhand. Gör en provstrykning på panel/panelbitar av samma kvalitet som lasyren sedan skall användas på och bedöm proverna mot flera av husets väggar under olika ljusförhållanden för att se hur kulören förändras. Vid behandling av nytt trä rekommenderas en provstrykning. Vid lasering på tidigare laserade underlag ändras intrycket av kulören något, gör en provstrykning. TREBITT Oljelasyr i 0,75 liter förpackning är lämplig för detta.

VOC för bruksfärdig blandning Flampunkt Litervikt Volymtorrhalt Generisk typ Alkydoljelasyr 54 ± 2 volym% 0.93 63 °C EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/ l VOC.

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga.

Underlag som behandlats med linolja eller linoljelasyr - kan orsaka blåsbildning vid övermålning. Gammal tjära-, mineraloljebehandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Detta syns i synnerhet på vita och ljusa kulörer. Gör en provstrykning. Trä som tidigare varit laserade med produkter innehållande vax o. dyl. kan orsaka problem med vidhäftning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Dagg kan leda till daggmattning. Matta fläckar kan uppstå under torkning vid hög luftfuktighet och låg temperatur.

Bruksanvisning

Förarbete Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Avrunda skarpa kanter. Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion och stålborstas.

Tidigare laserade ytor tvättas med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion. Lös lasyr och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning. Smutsiga/mögelangripna ytor tvättas med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion. Nedbrutet trä och vädersliten lasyr tvättas med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion och stålborstas/slipas för att avlägsna lös lasyr och lösa träfibrer. För att säkra god vidhäftning bör blanka ytor mattas ned genom slipning innan applicering av TREBITT Oljelasyr. Slutstrykning TREBITT Oljelasyr. Nytt hyvlat trä/timmer: Minimum 3 strykningar. Ohyvlat virke: Minimum 2 strykningar. Laserat trä: 1–2 strykningar. Kom ihåg att det är extra viktigt att behandla ytor som, ändträ, hårt väderutsatt timmer och timmer som börjat spricka. Underhåll Det finns FDU-datablad tillgänligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet. Lagring Fraktas och lagras ståendes.

 

Datablad

Förvaltning Drift och Underhåll: Ladda ner

Tekniskt datablad: Ladda ner

Säkerhetsdatablad: Ladda ner

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade