Meguiar's Natural Shine Protectant

MaguiarsArtikelnummer:G4116

Storlek: 473ml
Pris:
REA-pris199 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Interiörbehandling (50% glans)

Produktbeskrivning

Behåll nykänslan på instrumentbrädan, instegslister, däck och andra vinyl- eller gummiytor. Detta sammansatta medel innehåller rengörande krafter som tar bort den vardagliga smutsen och återställer den naturliga finishen. Natural Shine innehåller UV-komponenter som förhindrar solens uttorkande och blekande effekter.

Faroangivelser
Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn
Tvätta händerna grundligt efter användning
Använd skyddshandskar och ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Kompletterande faroinformation:
Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL- 3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.


Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade