Meguiar's Marine Pure Wax

MaguiarsArtikelnummer:M5616

Storlek: 473ml
Pris:
REA-pris299 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Upprätthåller extraordinär glans

Produktbeskrivning

Tåligt högblankt skydd för alla marina glasfiber- och gelcoatytor.

Innehåller en blandning av rent brasilianskt carnaubavax med silikoner och polymerer som bevarar ett extraordinärt och mycket högglansigt skydd.

Skyddar mot solens uv-strålar.

Används först efter det att ytan har rengjorts och restaurerats till en "så gott som ny" finish.

Faroangivelser

Irriterar huden
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL- 3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller: NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD TUNG, DESTILLAT (PETROLEUM),
VÄTEBEHANDLADE LÄTTA

Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade