Meguiar's Marine Oxidation Remover

MaguiarsArtikelnummer:M4916

Storlek: 473ml
Pris:
REA-pris279 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Återställ svårt oxiderad gelcoat

Produktbeskrivning

Faroangivelser
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Kompletterande faroinformation
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller: DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA


Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade