Meguiar's Hybrid Ceramic Wax

MaguiarsArtikelnummer:G190526

Storlek: 710ml
Pris:
REA-pris339 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Hybrid Ceramic Wax

Produktbeskrivning

Vill du ha ett lättanvänt keramiskt lackskydd med avancerad och sofistikerad teknik som ger ett senaste skyddet? Meguiar's Hybrid Ceramic Wax är svaret! Med helt ny avancerad SiO2 hybridteknik får du keramiskt skydd som är lätt att använda. Du kan faktiskt skydda din bil samtidigt som du spolar av den!

Faroangivelser

Irriterar huden
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn
Undvik utsläpp till miljön
Använd skyddshandskar
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning


Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade