Meguiar's Hot Shine Tire spray

MaguiarsArtikelnummer:G12024

Storlek: 710ml, Spray
Pris:
REA-pris144 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Däcken får otrolig svärta med riktig "wet look"

Produktbeskrivning

Hot Shines höga lyster får du med hjälp ett reglerbart munstycke på flaskan. Mycket vattenmotståndiga polymer i kombination med antizonteknologi bevarar däcken svarta längre samt förhindrar sprickor och att de åldras i förtid. Den höga glansfaktorn skänker ett våtliknande utseende med en mörk glans!

Faroangivelser

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Framkalla INTE kräkning
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall

Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade