Meguiar's Convertible Cleaner

MaguiarsArtikelnummer:G2016EU

Storlek: 473ml
Pris:
REA-pris199 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Otroligt effektiv men skonsam cabrengöring

Produktbeskrivning


Meguiar's Convertible Top Cleaner för en snabb, effektiv och lätt rengöring av alla slags cabriolettak, även vinyltak. Den här milda men effektiva rengöraren avlägsnar föroreningar och smuts som hårt vatten, fågelspillning och oljerester utan att torka ut cabriolettaket. Meguiar's Convertible Top Cleaner avlägsnar också mindre rostfläckar och efterlämnar en fräsch nykänsla för att få ditt cabriolettak att se så bra ut som möjligt.

Signalord Fara

Faroangivelse

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn

Inandas inte dimma, ångor eller sprej

Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

VID FÖRTÄRING Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha

VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

Förvaras inlåst

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning


Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade