Meguiar's Carpet & Interior Cleaner

SPARA 20%!
Maguiar´sArtikelnummer:G9416EU

Storlek: 473ml
Pris:
REA-pris111 kr Ordinariepris 139 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Rengöring för textiler t ex bilsäten, soffor mmKaffe, läppstift, olja eller andra svåra fläckar behöver inte sitta kvar i mattorna eller klädseln. Till skillnad från andra rengöringsmedel avlägsnar Meguiar’s Carpet and Interior Cleaner envisa beläggningar utan att missfärga ytan.

Signalord Fara

Faroangivelse

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn

Inandas inte dimma, ångor eller sprej

Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd

VID FÖRTÄRING

Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

Förvaras inlåst

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning Kompletterande faroinformation Innehåller: DINATRIUMMETASILIKAT


Produktbeskrivning


Specifikationer

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Datablad

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade