Gjøco Krafttvätt - Underhållstvätt som håller ditt hus fint länge.

KANONPRISER
GjöcoArtikelnummer:G6918A01

Storlek: 1L
Pris:
REA-pris109 kr Ordinariepris 155 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Kraftfull tvätt före ommålning, ger bäst vidhäftning för ny färg.


Gjøco Krafttvätt är ett alkaliskt rengöringsmedel för utvändiga hus
ytor. Tar effektivt bort fett, föroreningar och svartsvamp innan
ommålning. Gjøco Kraftvask har en lätt mattande effekt på
färgfilmen och är därför lämplig att använda före ommålning. Undvik
att få rengöringsmedlet på glas- och metallytor.

Produktbeskrivning

Applicering

Underlag måste vara torrt innan behandling. Applicera Gjøco Krafttvätt med
regelbundna rörelser nedifrån och uppåt och se till att alla ytor är fuktade (undvik
fläckar). Undvik rinnig av rengöringsmedel på torra ytor. Låt medlet verka i 2–5
minuter (låt den inte torka). Vid kraftig förorening använd borste.

Skölj med trädgårdsslang med rent vatten. Skölj noggrant med mycket vatten uppifrån och ned. Högtryckstvätt kan användas, men tänk på att högt tryck kan leda till fjällning
av trä och inträngning av vatten. Använd inte i solsken. Undvik att spruta Gjøco
Krafttvätt direkt på växter. Spill ska sköljas bort med vatten.


Lagring

Burkarna måste hållas väl tillslutna för att förhindra spill och uttorkning. Produkten
ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.


Avfallshantering

Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en
miljöstation. Tomma, rena och torra plastförpackningar kan levereras som
plastavfall.

 

Övrig information

Innehåller natriummetasilikat och lut (natriumhydroxid). Vätskan är frätande. Svälj
inte. Håll oåtkomligt för barn. Använd handskar och skyddsglasögon. Undvik
stänk i ögonen eftersom medel innehåller lut. Vid stänk i ögonen, spola genast
rikligt med rent vatten. Vid olycka eller sjukdom sök omedelbart medicinsk hjälp.
Se även säkerhetsdatablad.
Förpackningsstorlekar:1L och 4 L

Specifikationer


Information om beståndsdelar:

Nonjoniska ytaktiva ämnen
Anjoniska ytaktiva ämnen
Amfotera ytaktiva ämnen: <5 %
Ingredienser:

Aqua (vatten)
Natriumhydroxid
Natriummetasilikatpentahydrat
Etyloxiderad alkohol
Etanolamin
Alanin, N,N-bis(karboximetyl)-, trinatriumsalt
Natriumetylhexyliminodipropionat
Natriumlaurylsulfat
Tekniska data:

Typ: Alkaliskt rengöringsmedel
Densitet (kg/l): 1,07
pH-värde, utspädd lösning: 13
Bruksdata:

Appliceringsmetod:

Lågtrycksspruta, spruta. Sköljs av med en trädgårdsslang.
Rekommenderad förbrukning: 1 liter tvättlösning till ca. 15 m2
Blandningsförhållande: 1:30 (1 liter Krafttvätt till 30 liter vatten)
Lägsta appliceringstemperatur: 0°C. Bästa effekt vid 20°C. Ska inte användas i solsken.

Datablad

 

Tekniskt datablad: 

Säkerhetsdatablad:

kopplingarkopplingar,anza-tvattborste-syntet,anza-tvattborste-valvd-280mm,anza-tvahandstvattborste-forlangningsbar,anza-platinum-forlangningsskaft,soft-touch®-super-nitrile-15-handskar-for-livsmedels-och-kemikaliehantering,

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade