Gjøco Herregård Terrassebeis Olja - Oljebaserad terrasslasyr

KANONPRISER
GjöcoArtikelnummer:G559827

Storlek: 3L
Pris:
REA-pris710 kr Ordinariepris 1 015 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Robust terrasslasyr som kan användas ned till  0°C.

Herregård Terrassebeis Oljebaserad är en lösningsmedelsbaserad lasyr avsedd för utomhusbruk på terrasser och trädgårdsmöbler av impregnerat trä. Den innehåller pigment och UV-stabilisatorer som skyddar träet mot solljusnedbrytning och ett filmskyddsmedel mot mögelsvamp. Herregård Terrassebeis Oljebaserad är slitstark, penetrerar väl och förhindrar sprickbildning i underlaget. Kan även användas på lärkträ, men endast 1 strykning.

  • Utvecklad för norskt klimat
  • Kan påföras ned mot 0°C
  • Tål regn efter 1 timme

Färgkarta

 

Produktbeskrivning

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Nytt, impregnerat trä ska vara torrt före behandling; det kan ta allt från några veckor till 2–3 månader. Skölj och borsta bort eventuella impregneringsrester. Rengör terrassen med Gjøco Terasstvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka väl innan vidare bearbetning. Terrassen bör behandlas så snart som möjligt efter att den är ren och torr, för att förhindra att ytan slits ut till följd av väderexponering. Vid behandling av gammalt/tidigare behandlat trä, rengör terrassen med Gjøco Terasstvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Upprepa behandlingen för mycket smutsiga ytor. Låt torka väl innan vidare bearbetning. Lös lasyr tas bort och gråa väderslitna ytor ska stålborstas eller slipas ner till färskt trä innan vidare behandling. Lösa flisor och träfibrer/grått trä kan förhindra inträngning och orsaka Gjøco färg - exteriör flagning. Vid rengöring av terrasser av lärk och tropiska träslag mm, följ leverantörens riktlinjer för användning av rengöringsmedel.

 

Applicering

Burkar med olika batchnummer blandas före användning för att undvika kulörskillnader. Applicera 1 strykning Herregård Terrassebeis Oljebaserad på nya terrasser. Terrasser som stått i mer än 1 år och har en sugande yta kan appliceras med 2 strykningar. På gamla och slitna terrasser som är äldre än 3 år kan upp till 3 strykningar appliceras. Färgen ska appliceras i tunna skikt och nästa strykning när det första skiktet är torrt. För tjocka skikt och/eller för många skikt kan orsaka flagning. Lasyren ska sjunka ner i underlaget och inte bilda en hinna. Torka bort överflödig lasyr med en ludd fri trasa. Ett skikt ger ett matt utseende, medan 2 eller 3 skikt ger ett glansigare utseende. Lasyren kommer att dra olika i träet runt kvistar och mjukare delar av träet, vilket kan resultera i olika kulörnyanser. Behandling av kvistar, hårda och täta träslag som lärk, kan ge minskad hållbarhet p.g.a. bristande penetration i träet. Lärkträ behandlas altid med endast 1 strykning.

 

Appliceringmetod

Lasyren appliceras med en svamp, roller eller pensel. Applicera lasyren på hela brädans längd och behandla 2–3 brädor åt gången. Överflödig lasyr måste torkas bort. Undvik applicering i starkt solljus, fuktigt väder och vid låga temperaturer. Kontrollera att inget regn har rapporterats under de första 24 timmarna efter applicering. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden. Var särskilt uppmärksam på våren och hösten med låga nattemperaturer. Ha en presenning redo vid regn.

 

Anmärkning

Terrasslasyren är transparent och färgen kommer därför att variera i förhållande till underlaget. Kom ihåg att färgen blir starkare och mörkare ju fler lager som appliceras. Gör gärna en provstrykning för att kontrollera att färgen är som önskas. Det rekommenderas inte att använda lasyren utan tillsats av brytfärg/pigment. Använd samma batchnummer på samma skikt och samma yta för att undvika nyansskillnader i färgen.

 

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

 

Avfallshantering

Flytande lasyr får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd mottagning.

 

Övrig information

All olja som flyter upp bör omröras ordentligt före användning. Det rekommenderas inte att använda lasyren utan tillsats av brytfärg/pigment.

Specifikationer

Tekniska data:
Typ: Lösningsmedelsbaserad med högkvalitativ alkyd
Kulör: Bas A, C, gul transparent, bryts till önskad färg.
Glans: Ca. 8 (1 skikt), ca. 25 (2 skikt)
Viskositet: 60–70” F4
Densitet: 0,9 kg/l
Torrsubstans: Ca. 38 volym%
Appliceringsmetod: Svamp, pensel eller rulle. Spraya inte.
Förtunning/rengöringsmedel: Lacknafta. Produkten ska normalt inte spädas ut.
Rekommenderad förbrukning: Ca. 6–10 m2/liter per strykning, hyvlat trä.
Torkning (23 °C, 50 % R.F.): Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållande och filmtjocklek.

Genomtorr: 12 timmar
Dammtorr: 4 timmar
Minimum appliceringstemperatur: 0 °C. Låga temperaturer ger längre torktid och ökad risk för dagg m.m. 

Datablad

Tekniskt datablad: 

Säkerhetsdatablad:

kopplingarkopplingar ,gjoco-lacknafta-white-spirit,anza-homex-skurborste-for-terrass-med-skaft,anza-elite-traoljepensel,

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade