Gjøco Herregård Dörr- och Fönster, FÄRDIG VIT

KANONPRISER
HemmavidArtikelnummer:G218168

Storlek: 0.68L
Pris:
REA-pris293 kr Ordinariepris 418 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Valfri kulör hittar du här.

Herregård dörr- och fönster är en slitstark och täckande emulsionsfärg för utomhusbruk. Den är inte klibbig, fäster mycket bra och behåller glans och kulör över lång tid. Innehåller filmkonserveringsmedel som förhindrar tillväxten av mögelsvampar och alger. Herregård Dörr och fönster är lämplig för hyvlat trä som fönster, dörrar, staket, garageportar, skyltfönster, trädgårdsmöbler etc. Herregård Dörr- och fönster kan användas utomhus på nya, gamla, laserade, målade eller tryckimpregnerade träytor. Används i system med Gjøco Oljegrunning. Kan även användas som täckfärg på grundad metall och plast som finns i byggnader såsom rännor, rördelar och liknande.

 • Kulör- och glansstabil.
 • God vidhäftning och klibbar inte.
 • Effektiv mot svartmögel och påväxt.

Färgkarta

Produktbeskrivning

BRUKSANVISNING 

Förbehandling Ytan måste vara ren och torr.

Tidigare behandlade ytor ska rengöras med Gjøco Krafttvätt. Nya och trärena ytor som har varit obehandlade mer än 4 veckor ska stålborstes och tvättas med Gjøco Hustvätt före grundning. På hyvlat virke och andra blanka och hårda ytor stålborstning/slipning kan det vara nödvändigt för att säkerställa vidhäftning. Vassa kanter ska rundas för att säkerställa bästa möjliga kanttäckning. Lösa färg/lasyr flagor och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.

Tryckimpregnerat virke som kan vara vax eller silikon behandlat måste avfettas med t ex. T-sprit. 

Grundning: På nytt, obehandlat, bart eller behandlat virke och kittfals appliceras ett skikt Gjøco

Oljegrunning. Ändträ och skärytorna bör vara mättade väl med Gjøco Oljegrunning, gärna 3-4 strykningar vått-i-vått. 

Applicering

På nytt obehandlat trä appliceras 2 skikt och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt. På tidigare behandlat trä appliceras 1-2 skikt efter behov eller upp till 3 skikt på hyvlat trä.

Lagring

Produkten skall transporteras och förvaras torrt och frostfritt. Produkten ska transporteras och förvaras stående. 

Avfallsbehandling

Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.

 

ANNAN INFORMATION

 • Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader.
 • Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras.
 • Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/bets kan ge blåsor.
 • Tidigare behandling med tjära kan leda till missfärgning som är särskilt synligt i ljusa färger.
 • Dagg på halvtorra ytor kan ge matta fläckar.
 • Direkt sol på våt eller halvtorr yta kan ge skinntorkning och blåsbildning.
 • Använd inte på frostigt underlag.
 • Målning på brandskyddade ytor kan ge saltutfällning och flagning.
 • Produkten ska inte spädas eller tillsättas andra oljor/färgprodukter.
 • Baser är brytbara med GjøcoMix.
 • Användningstemperatur i luft och på underlaget måste vara minst + 5° C varm. 

För mer detaljerad information, se säkerhets- och produktdatablad.

Specifikationer

Glans: Halvblank 45-55

Appliceringsmetod: Pensel och rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.

Förtunning / rengöringsmedel: Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten

Filmtjocklek, våt: 90-110 mikrometer

Filmtjocklek, torr: 40-50 mikrometer

Rekommenderad förbrukning: Ohyvlat trä ca. 6,8 m² / liter, hyvlat ca. 8-12 m ²  / liter

Information högtrycksspruta Färg: Munstycke: 0,46 mm / 0,018 " Sprutvinkel: 65 ° -80 °  Färgtryck : MPa 15-18 / 150-180 kg / cm²

Torkning:(23 ° C, 50% relativ fuktighet) Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och skikttjocklek.

Dammtorr: 2 timmar. Min. övermålnings intervall: 4 timmar

Måla inte om det finns en risk för dagg eller regn.

 

FYSIKALSKA DATA 

Typ: Vattenspädbar hybridfärg baserad på alkydolja och akrylat

Kulör: Vit, A, B, C, ocker och oxidröd bas 

Glans: Halvblank 45-55

Densitet (kg/l): Ca. 1,25 (vit) VOC: EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l (2010).

Produkten innehåller <30 g/l VOC

Datablad

Tekniskt datablad

Säkerhetsdatablad

kopplingarkopplingar ,gjoco-oljegrunning-exterior-vit-penetrerande-grund-for-trafasad,gjoco-proff-aquagrunn-hvit-grundning-for-trafasad,gjoco-hustvatt,joco-krafttvatt-underhallstvatt-som-haller-ditt-hus-fint-lange-kopia,anza-tvattborste-valvd-280mm,anza-skrapa-hammarhuvud,anza-tvahandskrapa-ergo,anza-platinum-precision,anza-platinum-snedstalld-lackpensel-med-ask,anza-super-effective-snedstalld-lackpensel-ergo,anza-platinum-rundpensel,scotch®-maskeringstejp-ute-inne-washipapper,

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade