BOSTIK SILICONE WETROOM - 300ml finns i flera färger.

KANONPRISER
BostikArtikelnummer:BOS30860167

Variant: TRANSPARENT 2508
Pris:
REA-pris100 kr Ordinariepris 111 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Tätning och fogning i våtutrymmen och andra utrymmen där risk för mögelangrepp kan förekomma. Ättiksyrehärdande silikon.

Produktbeskrivning

  • Antimögel
  • Snabbhärdande
  • För rörelsefogar

UNDERLAG

Kakel, porslin, glas, glaserade ytor, metall, de flesta plaster.

Specifikationer

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tätning och fogning i våtutrymmen som duschar och badrum, kök och andra utrymmen där risk för mögelangrepp kan förekomma. Produkten har speciellt goda vidhäftningsegenskaper på material som kakel, porslin, glas, emaljerade och glaserade ytor, rostfritt stål, eloxerad aluminium, polyester, akryl etc.

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling av fogytorna

Alla redskap och verktyg som kommer till användning vid appliceringen, måste vara absolut torra och rena. Fuktighet och vatten påskyndar härdningen men kan i extrema fall göra appliceringen omöjlig. Likaledes måste efter användningen alla redskap och verktyg rengöras, eftersom härdad massa endast kan borttagas på mekanisk väg. För rengöring rekommenderas t ex xylen eller lacknafta.

Vid allt fogningsarbete gäller att fogytorna måste vara torra och fria från olja, damm och främmande partiklar. Metall och glasytor skall alltid noga avfettas med oljefritt lösningsmedel.

Primerbehandling

På följande material skall ingen primer användas: glas, porslin, glaserade, emaljerade ytor och eloxerad aluminium.

Bottningsmaterial

Fogen skall alltid utföras så att fogmassan endast häftar vid fogens båda motstående sidor och ej dess botten. Lämplig bottningslist är Bostik Bottningslist. Är fogen för grund för bottningslisten kan en polyetentape användas.

Applicering av fogmassan

Den bästa vidhäftningen uppnås när fogen fylles väl vid sprutning, och fogytan sedan tryckes till vid efterslätningen, så att materialet får full kontakt med fogytorna.

Efterbehandling av fogen

Efter applicering av tätningsmedlet slätas ytan lämpligen till med en i svag tvållösning fuktad fogpinne eller dylikt. Se noga till att vatten från fogpinnen inte kommer mellan massan och fogsidan. Fuktning av ytan påskyndar härdningen och minskar därmed risken för förorening av fogytan.

OBS! Utslätning av ytan och borttagning av ev tape från fogkanterna måste ske omedelbart efter appliceringen eftersom Bostik Silicone Wetroom snabbt blir yttorr.

Fogdimensionering

Det är ytterst viktigt att fogbredden på konstruktionsstadiet rätt dimensioneras med hänsyn både till de förväntade rörelserna i fogen och till den maximalt tillåtna rörelsen för tätningsmedlet. Som allmän regel vid fogdimensionering gäller att fogbredd/fogdjup bör förhålla sig som 2/1. Fogdjupet bör inte vara mindre än 4 mm.

MILJÖ & HÄLSA

Ohärdad massa avger ättiksyra, varför viss försiktighet bör iakttagas. Sörj for god luftväxling så att ättiksyrans ångor ej irriterar ögonen. Se till att barn ej kommer i kontakt med ohärdad fog eller massa! Härdad massa är giftfri och helt fri från ättiksyra. Silicone Wetroom innehåller fungicider. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

TEKNISK DATA

Klibbfri yta:

Ca 35 minuter, bearbetningstid 5-8 minuter.

Härdning:

ca 1-2 mm per dygn Hårdhet: ca 20° Shore A

Övermålningsbar:

Nej

Rörelseupptagning:

± 25% av ursprunglig fogbredd


Datablad

Tekniskt datablad: Laddda ner

Säkerhetsdatablad: Ladda ner

,
kopplingarkopplingar ,tremco-patronspruta-strong,tremco-patronspruta-strong,illbruck-patronspruta-skelett-metall

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade