BOSTIK FIRE BOND SILMAX PRO. LM of-white - 290ml

KANONPRISER
BostikArtikelnummer:BOS30821112

Pris:
REA-pris155 kr Ordinariepris 172 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Brandklassad och miljöanpassad fogmassa.

För brandfogskonstruktioner som ska uppfylla brandkrav avseende brandsäkerhet i anslutningar och rörelsefogar samt för rök och gastätning.

  • Brandklassad
  • För rörelsefogar
  • Bra innemiljö
  • M1

Produktbeskrivning

Enkomponent fogmassa för brandklassade anslutningsfogar i byggnader, brandklass upp till EI 120.

Fogmassan är lättapplicerad med hand eller tryckluftsspruta. Fogmassans speciella konsistens gör tilltryckning och pinning enkel. Efter reaktion med fukt härdar fogmassan till en högelastisk fog med god rörelseupptagningsförmåga.

Typgodkännandebevis

0047/07.rnrn Bostik Fire-Bond Silmax uppfyller EN 1366-4:2006, EN 1363-1:1999 och i tillämpliga delar EN 1363-2:1999. Testerna redovisas i SP rapporterna P602692 A och B. Resultatet av testerna redovisas i tabellen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

En brandklassad fogmassa för brandfogskonstruktioner som ska uppfylla brandkrav avseende brandsäkerhet i anslutningar och rörelsefogar samt för gas och röktätning.

ARBETSBESKRIVNING

En brandfogskonstruktion ska alltid bestå av obrännbar stenull som bottningslist samt fogmassa. Drevningsremsornas bredd ska vara 70 mm och tjockleken 30 mm med en okomprimerad densitet lägst 30 kg/m³.

Är fogen djupare än 70 mm ska stenullen vikas dubbel. Fogutforming se tabell. *stålprofil bestående av två fyrkantsprofiler med höjd 20 mm med mellanliggande isolering av 25 mm Promatect

Förklaring: tex lättbetong/betong lättbetong/betong EI 120 betyder att konstruktionen tätar mot läckande brandrök (E) och isolerar mot värme (I) i 120 minuter.

Förbehandling av fogytor.

Alla ytor måste vara torra och fria från fett och damm. Olje- och fettrester, framförallt på metall, glas etc avlägsnas med sprit eller aceton. Murbruksrester och cementslam avlägsnas mekaniskt. Hög fuktighet i betong försämrar vidhäftningen. Vittrad målning på metall och trä är olämplig som underlag.

Primerbehandling.

Porösa material:

I de fall fog och fogytor kommer att för mycket höga fukthalter, rekommenderas primning med exempelvis Bostik Primer 5075. När det gäller betong i utomhusmiljö är primning ett krav.

Täta material:

Avtorkning av ytan med Bostik Cleaner/Aktivivator. Fogdimensionering Se tabell ovan.

Applicering

När fogen är rengjord och stenullen monterad appliceras fogmassan med en fogpistol. För dimensioner se tabellen. Den bästa vidhäftningen uppnås när fogen fylles väl vid sprutningen utan luftfickor och fogytan sedan tryckes till vid glättningen, så att materialet får full kontakt med anläggningsytorna. Pinna fogen omedelbart efter applicering för att säkra full kontakt och täthet mot fogsidorna. Pinna fogen med en fogpinne doppad i mild tvållösning. För mycket tvål kan påverka tiden innan fogen blir klibbfri. Se noga till att tvållösningen inte kommer mellan fogsidan och fogmassan.

Efter ca 40 minuter bildas en ythud och fogen blir klibbfri. En fullständig uthärdning uppnås efter 2-10 dagar beroende av fogens tjocklek. Luftens fuktighet och temperatur påverkar härdningen.

Rengöring

Avlägsna allt överskott av fogmassan vid sidan av fogen och på redskapen innan den härdat. Härdad fogmassa avlägsnas mekaniskt.

Övermålning

Övermålning rekommenderas inte eftersom normal färg kan gynna eventuell brandspridning.

Underhåll

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra kan man skära bort den skadade ytan och foga på nytt. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktioner under punkten Förbehandling av fogytor,

Specifikationer

TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering

Materialtyp

Silanterminerad polyol

Konsistens

Tixotrop smidig massa

Härdsystem

Fukthärdande

Densitet

ca 1500 kg/m3

Arbetstemperatur

+6 till +35°C

Verktyg

Skelettspruta, tryckluftspruta

Rengöringsmedel

MEK, etylacetat, white spirit (ohärdad produkt)

Brandfarlig

Nej

Flampunkt

>150°C

Lagringstid

Minst 9 månader i obruten förpackning. Lagras torrt och svalt

Förpackning

0,3 ltr patron och 0,6 ltr aluminiumkorv

Glättningsvätska

Rent vatten med lite tvål

Egenskaper efter applicering

Rörelseupptagning

± 25%

Elasticitetsmodul

0,50 N/mm2 vid 100% töjning (med varierande fuktighet och temperatur ned till -20°C enl DIN 53504-S2)

Temperaturbeständighet

-30 till +80°C, temporärt +90°C

Kemikalibeständighet

Mycket god

Bearbetningstid

ca 40 min.

Ythärdning

5 tim vid 23°C, 50% RF.

Bearbetningstid

ca 40 min.

Härdning

1 dygn = 3 mm, 7 dygn = 10 mm

Hårdhet

ca. 30° ShoreA, 14 dygn, +25°C, 50% RF

Datablad

Tekniskt datablad: Ladda ner PDF

Säkerhetsdatablad: Ladda ner PDF

kopplingarkopplingar ,

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade