Meguiar's Convertible Weatherproofer

SPARA 20%!
Maguiar´sArtikelnummer:G2112EU

Storlek: 500ml
Pris:
REA-pris175 kr Ordinariepris 219 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Cabimpregnering på enkelt sätt

Produktbeskrivning


Skydda och bevara ditt cabriolettak med Meguiar's Convertible & Cabriolet Weatherproofer. Den här innehållsrika formulan skapar en kraftigt skyddande barriär som levererar en mycket lång hållbarhet och skyddar mot UV-strålar, surt regn, fågelspillning med mera. Helt utvecklad för att användas på cabriolettak oavsett material (ej lack). Meguiar's Convertible & Cabriolet Weatherproofer är den lätt använda lösningen för att hålla ditt cabriolet tak i nyskick.


Faroangivelser

Extremt brandfarlig aerosol.

Tryckbehållare Kan sprängas vid uppvärmning

Irriterar huden

Orsakar allvarlig ögonirritation

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor

Rökning förbjuden

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen

Förvaras inlåst

Skyddas från solljus

Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning Kompletterande faroinformation

Innehåller: HEPTAN, ACETON

Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade